Vultee
  

Vultee "American Airlines"

Vultee V1A "American Airlines"
Vultee V1A de American Aerlines.

Vultee American Airlines 2

Vultee American Airlines 3

Vultee American Airlines 4