Bücker
  

Aeroclub Menorca

Bucker Mahon
CASA (Bücker) C1.131-E2000 Jungmann del Aeroclub Menorca.

Aeroclub Menorca (antigua)

Bucker Mahon (old)
CASA (Bücker) C1.131-E2000 Jungmann del Aeroclub Menorca (decoración antigua).

EC-EYU

Bucker EC-EYU
CASA (Bücker) C1.131-E2000 Jungmann EC-EYU

EC-FSG

Bucker EC-FSG

CASA (Bücker) C1.131-E2000 Jungmann EC-FSG.

Real Aeroclub de Zaragoza

Bucker EC-FSH
CASA (Bücker) C1.131-E2000 Jungmann EC-FSH del Real Aeroclub de Zaragoza.

FIO - EC-ERP

Bucker FIO 1
CASA (Bücker) C1.131-E2000 Jungmann EC-ERP de la Fundación Infante de Orleans.

FIO - EC-EFT

Bucker FIO 2
CASA (Bücker) C1.131-E2000 Jungmann EC-EFT de la Fundación Infante de Orleans.

FIO- EC-ETT

Bucker FIO 3
CASA (Bücker) C1.131-E2000 Jungmann de la Fundación Infante de Orleans.

Museo del Aire

Bucker Museo
CASA (Bücker) C1.131-E2000 Jungmann del Museo del Aire.

FPAC - EC-FTZ

Bucker FPAC EC-FTZ
CASA (Bücker) C1.131-E2000 Jungmann de la Fundació Parc Aeronautic de Catalunya.

FPAC - EC-DAU

Bucker FPAC EC-DAU
CASA (Bücker) C1.131-E2000 Jungmann EC-DAU de la Fundació Parc Aeronautic de Catalunya.